Anasayfa

İş Güvencesi Yasası 9.8.2002 tarih ve 4773 sayılı yasa ile 15.3.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Yasasında önemli değişiklikler...
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim süreleri; a) İş sözleşmesi 6 aydan...
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle...
Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine...
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş sözleşmesi kıdem tazminatı hak edecek şekilde sona ermesi halinde kıdem tazminatına...
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda...
Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş...
Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma...
Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde İş Yasası hükümleri uygulanmaz; a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, b) 50'den az işçi çalıştırılan...
İşverenler! 3 dakikalık sunumu izleyerek, işletmenizi bekleyen tehlikeler ve korunma yolları hakkında fikir sahibi olun.
7 dakikalık videomuz ile projemiz hakkında fikir sahibi olun.
"İŞHAP" İş Hukuku Adaptasyon Projesi; firmanızı yürürlükteki İş Hukuku mevzuatına uyumlu hale getirmek amacına yönelik bir proje...
İşletmeniz iş hukuku mevzuatına ne kadar uyumlu? Kendinizi ölçmek için...